PRIVACYVERKLARING

Wij, april furniture GmbH, Barkhausstraße 1, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, Telefoon +49 69 247 568 92 0, e-mail info@april-furniture.de nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. De volgende opmerkingen geven u informatie over hoe wij die bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Wij verzamelen en gebruiken de door u meegedeelde persoonsgegevens (in het bijzonder voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening) in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens, voor zover die nodig zijn voor de vaststelling, inhoud of verandering van de contractuele verhouding en door u worden meegedeeld, worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van uw vragen, de tussen ons afgesloten contracten en betalingen, zoals voor de levering van goederen op het door u aangegeven adres of aan onze kredietinstelling bij betaling.
Meld u actief aan voor een nieuwsbrief van onze site door enkel uw e-mailadres op te geven. Dat slaan we op tot u zich voor onze nieuwsbrief afmeldt.

GEEN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

We geven uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden, voor zover wij daartoe niet uit hoofde van de wet of door een rechterlijke beslissing zijn verplicht. Uitgesloten daarvan zijn onze dienstverlenende partners die we nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Daartoe horen ook onze leveringspartners, PayPal of de bankinstelling die wordt gebruikt voor de afwikkeling van betalingen. In die gevallen geven we alleen de strikt noodzakelijke gegevens door.

REGISTRATIE EN OPSLAAN VAN ANDERE DAN PERSOONSGEGEVENS

april furniture GmbH verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser naar ons stuurt. Dat zijn: het type/versie browser, het gebruikte besturingssysteem, referrer URL (de daarvoor bezochte pagina), hostname van de computer (IP-adres), tijdstip van de serveraanvraag.
Het is april furniture GmbH niet mogelijk om op grond van deze gegevens specifieke personen te identificeren. De gegevens worden niet met andere gegevensbronnen bijeengebracht; de gegevens worden na een statistische analyse gewist.

HET GEBRUIK VAN COOKIES OP UW COMPUTER

Op de pagina’s maken wij gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies voor u mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bepaalde functies van de site voor u beschikbaar maken. De zogenaamde session cookies worden aan het einde van de browsersessie van uw computer gewist. Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij uw volgend bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). Het is derden niet toegestaan om persoonsgegevens via onze website door gebruik van cookies te verzamelen, verwerken of gebruiken. U hebt de mogelijkheid om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen. De instellingen daarvoor vindt u in het menu van de door u gebruikte browser. Houd er rekening mee dat sommige pagina’s van onze website dan mogelijk niet kunnen worden bekeken of functies niet kunnen worden gebruikt.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op deze website wordt een anonimiseringsfunctie voor het IP-adres gebruikt, zodat het IP-adres enkel verkort door Google kan worden opgeslagen en verwerkt. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag die informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Er kan op elk gewenst moment bezwaar worden gemaakt tegen de algemene gegevensverzameling en -opslag door Google Analytics met een Browser add-on, beschikbaar op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, voor de toekomst. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

TOEGANG TOT, RECTIFICATIE, AFSCHERMING EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Volgens de Bescherming van Persoonlijke Gegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) heeft u gelijk wanneer zonder opgave van redenen recht op toegang tot, rectificatie, afscherming of verwijderen van uw opgeslagen gegevens. Als het verwijderen in strijd is met wettelijke, contractuele, commerciële of fiscaalrechtelijke bewaartermijnen of redenen, worden uw gegevens op het einde van de bewaartermijnen afgeschermd en na de uiterste termijn verwijderd. Neem contact met ons op via e-mail op info@april-furniture.de, per post aan april furniture GmbH, Barkhausstraße 1, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, telefonisch op +49 69 247 568 92 0.

VEILIGHEID

Deze website maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te beschermen. Het is echter niet uitgesloten dat gegevens bij overdracht door onbevoegden worden onderschept en mogelijk zelfs vervalst. Als u vertrouwelijke vragen naar ons stuurt, moet u die daarom elektronisch ondertekenen of indien nodig coderen.